whatsapp

Biz Kimiz?

Harun AYSEVER

Uzman Psikolog

Harun Aysever, öğrenim hayatına Samandağ’da başlamıştır. İlk ve orta öğretimini tamamladıktan sona lisans eğitimine Yakın Doğu Üniversitesi Psikoloji bölümüne başlamış ve lisans eğitimini dereceyle tamamlamıştır.

2016 yılında Yakın Doğu Üniversitesi Özel Eğitim Bölümünde yüksek lisans öğrenimine başlayıp Özel Eğitim bölümünde lisans dersleri vermeye başlamıştır. Bilim uzmanlığı derecesi almaya hak kazandıktan sonra Doktora programına başlayıp derslerini tamamlamış yeterlilik sınavına girmeye hak kazanmıştır.

Yüksek öğrenim, uzmanlık ve çalışma yılları sürecince çeşitli çalıştay, kongre ve seminerlere katılmıştır. Ulusal ve Uluslararası makale ve bildiriler sunmuştur.

Günümüzde kendi alanındaki tüm yenilikleri ve gelişmeleri yakından takip ederek şuan kurucu oluğu EKOL Psikolojik Danışmanlık merkezinde çocuk, ergen, yetişkin ve özel gereksinimi olan bireylere terapiler vereye başlamıştır.

BİLİMSEL YAYINLARI

 • Aysever, H. (2018). Özel Gereksinimli Çocuğa Sahip Ebeveynlerin Sosyal destek Algılarının, Yılmazlık Düzeylerinin ve psikolojik Yardım Almaya Yönelik Tutumlarının Belirlenmesi. Yüksek Lisans Tezi. (M. Sc.), Özel Eğitim Anabilim Dalı, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Lefkoşa-Kıbrıs.
 • Demirok, M. S., Oz, A. S., Aysever, H., & Karabacak, S. M. (2018). Skılls & conceptual teachıngın educatıon: Investıgatıon of post graduate thesıs. IIOAB Journal, 9(3), 121-129.
 • Aysever, H. ve Sakallı Demirok, M. (2018). Özel Gereksinimli Çocuğa sahip ebeveynlerin sosyal destek algılarının ve yılmazlık düzeylerinin incelenmesi. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Özel Eğitim Dergisi 20(3), 561-595
 • Aysever, H. ve Sakallı Demirok, M. (2018). Özel Gereksinimli Çocuğa Sahip Ebeveynlerin Sosyal Destek Algılarının ve Yılmazlık Düzeylerinin, Psikolojik Yardım Almaya Yönelik Tutumları Üzerindeki Yordayıcı Rolü. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi (In Review).

YAZILI VE SÖZLÜ BİLDİRİLERİ

 • Demirok, M., Özcan, D., Aysever, H. ve Karabacak, S. (2017). Özel gereksinimli çocuğa sahip ebeveynlerin ruhsal sağlığı ve benlik değerlerinin belirlenmesi. 27. Ulusal Özel eğitim kongresi, Samsun.
 • Demirok, M., Aysever, H. ve Karabacak, S. (2017). Özel gereksinimli çocuğa sahip ebeveynlerin çocuklarının durumunu dini açıdan değerlendirmesi. 27. Ulusal Özel eğitim kongresi bildiri kitabı, Samsun.
 • Demirok, M., Karabacak, S. ve Aysever, H. (2017). Beden eğitimi öğretmen adaylarının zihin engelli çocuklara yönelik tutumlarının incelenmesi. 27. Ulusal Özel eğitim kongresi bildiri kitabı, Samsun.
 • Demirok, M., Karabacak, S., Aysever, H., ve Fidanboy, E. (2017). Özel eğitim öğretmenlerinin mobbinge maruz kalma ve iş doyum düzeylerinin belirlenmesi. 27. Ulusal Özel eğitim kongresi bildiri kitabı, Samsun.

SERTİFİKA VE KURSLAR

 • Tomatis Uygulayıcısı Uzmanlık Sertifikası
 • Disleksi Eğitici Eğitimi Sertifikası
 • Gazi Erken Çocukluk Değerlendirme Aracı Uygulayıcı Sertifikası
 • Yas Danışmanlığı Uygulayıcı Sertifikası
 • Bağımlılık Danışmanlığı Sertifikası
 • Bilişsel Davranışsal Terapi Sertifikası
 • Çocuk Testleri Uygulayıcı Sertifikası
 • Oyun Terapisi Uygulayıcı Sertifikası
 • Resim Çizme Analizi Uygulayıcı Sertifikası
 • Stres Yönetimi Ve Öfke Kontrolü Eğitim Sertifikası
 • Kamuda Kaliteli Hizmet Yönetimi Ve Topluma Yansımaları Eğitim Sertifikası
 • Beden Dili Ve Hitabet Eğitim Sertifikası

KATILIMLAR

27. Ulusal Özel Eğitim Kongresi (Samsun, 2017).

BİLİMSEL VE MESLEKİ KURULUŞLARA ÜYELİKLER

Türk Psikologlar Derneği

Yüsra MİÇOĞULLARI

İşitme Engelliler Öğretmeni

Yüsra Miçooğulları, İlk ve orta öğretimini tamamladıktan sonra lisans eğitimine Yakın Doğu Üniversitesi İşitme Engelliler Öğretmenliği bölümünde başarıyla tamamlamıştır.

Eğitim sürecinin ardından farklı kurum ve kuruluşlarda işitsel, zihinsel, fiziksel engelli çocuklarla bireysel eğitimler vermiştir.

Süreç içerisinde işitme, dil, artükülasyon, alıcı dil, ifade edici dil, kekemelik, okuma yazma okuduğunu anlama, dilin gramer yapısı, okula hazırlık, günlük yaşam becerilerinin öğretimi gibi farklı bireysel eğitimler vermektedir.

SERTİFİKA VE KURSLAR

 • Disleksi Eğitici Eğitimi Sertifikası
 • İşitsel Rehabilitasyonda Dil, Konuşma ve Erken çocukluk Eğitimi
 • Ears Test Bataryası
 • Aile Eğitimi sertifikası
 • Oyun Terapisi Uygulayıcı Sertifikası
 • Resim Çizme Analizi Uygulayıcı Sertifikası

Scroll to Top